ID_CONTENT 6

Verkopen op lijfrente? Een betekenis? Trevi vertelt u er alles over

Een verkoop op lijfrente is een overeenkomst waarbij de eigenaar (de lijfrentenier) aan de koper (de renteplichtige) een onroerend goed verkoopt mits de betaling van een prijs omgezet in een startkapitaal, het boeket genoemd, en waarbij het resterende bedrag betaald wordt in de vorm van niet-belaste lijfrentes.

Woordenschat van de lijfrente

Waarom verkopen op lijfrente?

Veel senioren kiezen voor een verkoop op lijfrente omdat deze oplossing hen niet alleen een aanzienlijk kapitaal oplevert, maar ook een geïndexeerde en niet-belaste maandelijkse rente.

1. Vermogensrechtelijke factoren

Groeiende vraag van oudere eigenaars die de overdracht van een deel van hun vermogen willen regelen tijdens hun leven.

2. Economische factoren

Een vaak ontoereikend pensioen, stijging van de dagelijkse uitgaven, onderhoudskosten van een vastgoed die elke dag duurder worden.

3. Sociologische factoren

Verlenging van de levensduur als gevolg van de ‘vergrijzingsgolf’ en dus een stijging van het aantal gepensioneerden.

4. Conjuncturele factoren

De financiële crisis en de Euro-crisis en tegelijk een zeker wantrouwen ten opzichte van de banken.

2 types van lijfrente. Vrij of bewoond

Vrije lijfrente: U verlaat uw huis

Een vast inkomen zonder de rompslomp van een rentmeesterschap

Geen lasten, belastingen, taksen of onroerende voorheffing te betalen

Een verkoopprijs die hoger ligt, naargelang de leeftijd van de verkoper

Bewoonde lijfrente: U blijft in uw huis wonen

Een lijfrente opstrijken en in uw woning kunnen blijven wonen

De kosten voor grote renovatiewerken deels aan iemand anders overlaten

Uw eigendom verhuren en de huurgelden opstrijken als u vroeger verhuist



Hoe verloopt dit concreet?

Stap 1

U neemt contact met ons op via het nummer 02/343.22.40 of ons formulier

Stap 2

We stellen een eerste analyse op en maken een afspraak wanneer u dat uitkomt

Stap 3

We schatten de waarde van uw goed in overleg met uw notaris en berekenen uw rente en uw boeket

Stap 4

We ondertekenen een contract voor de verkoopopdracht We starten een reclamecampagne op en plaatsen uw eigendom op de site van onze 35 partners Het dossier van uw eigendom wordt verstuurd naar al onze kandidaat-kopers.

Stap 5

We plannen de bezoeken, altijd onder begeleiding. We zamelen elk bod in en analyseren de solvabiliteit van de kandidaat-kopers

Stap 6

We stellen een voorlopige koopakte op en leggen die voor aan uw notaris

Stap 7

We begeleiden u tot aan de ondertekening van de akte bij uw notaris en berekenen de indexering van uw rente tijdens de volledige duur van de lijfrente

Geïnteresseerd in lijfrente in of omgeving ? Neem contact met ons op voor meer informatie

Uw eigendom

* Verplichte velden

Adres :


,

Openingsuren :

Maandag tot vrijdag
09u tot 12u45
13u45 tot 18u

Onze klanten getuigen

Lees alles over hun positieve ervaringen met Trevi.

Trevi

Door mijn appartement op lijfrente te verkopen, heb ik € 25.000 uitbetaald gekregen! Zo heb ik de renovatie van mijn interieur kunnen financieren, geld kunnen beleggen en verdelen onder mijn erfgenamen. Ik hoef geen kosten van mede-eigendom meer te betalen en mijn extra inkomsten vullen mijn pensioentje aan. De beslissing om deze verkoop toe te vertrouwen aan TREVI heeft mijn leven positief veranderd en ik wil hen bedanken.

Andrée B.
Trevi

Mijn vrouw en ik wilden het vruchtgebruik behouden van de villa die we enkele jaren eerder hadden laten bouwen. TREVI verwees ons door naar zijn Departement Lijfrente dat ons de mogelijkheid bood om onze eigendom in blote eigendom te verkopen en er toch te blijven wonen. Na enkele weken op de markt kregen we via hen een bod op ons huis en zijn we naar de notaris gegaan. Sindsdien hebben we een boeket van € 40.000 ontvangen bij de verkoopakte en een maandelijkse rente die in onze dagelijkse behoeften voorziet. We zijn natuurlijk dolblij dat we in ons huis kunnen blijven wonen!

Nicolas et Evelyne S.
Trevi

Ik was op zoek naar een vrije lijfrente en iemand die geen rechtstreekse erfgenamen had, wilde een huis verkopen waar ze niet meer woonde en toch een mooi maandelijks inkomen behouden. We hebben allebei gevonden wat we zochten: ik kon erin trekken na de ondertekening van de authentieke verkoopakte en dankzij de rente die ik haar betaal, kan de eigenaar nu naar een beter rusthuis gaan. We blijven contact houden en komen heel goed overeen.

Thibault G.